messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 17
เดือนนี้938
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,357
ทั้งหมด 99,108

info ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service
One stop Service

info E-Service
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)


check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลนาซอทุกท่าน เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) โดยมีรายละเอียด และช่องทาง ดังนี้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 URL โดยการเข้าไปยังเว็บไซต์

ช่องทางที่ 2 ผ่านช่องทาง LINE โดยการกดเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code ด้านล่าง


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศนโยบายการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11

camera_alt ภาพกิจกรรม
วารสารประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรับซื้อขยะ
การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-REY โครงการถังขยะเปียกฯ เทศบาลตำบลนาซอ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประชาสัมพัธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2566
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ ม.3
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศราคากลางปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ ม.5
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.7
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายจารุบุตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
นายจารุบุตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
Social Network
Facebook Page

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลนาซอ