เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 56
เดือนนี้2,000
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)17,944
ทั้งหมด 38,633

check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลนาซอทุกท่าน เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) โดยมีรายละเอียด และช่องทาง ดังนี้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 URL โดยการเข้าไปยังเว็บไซต์

ช่องทางที่ 2 ผ่านช่องทาง LINE โดยการกดเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code ด้านล่าง


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยนยน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วม ช็อป ชิมชม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว" poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

camera_alt ภาพกิจกรรม
การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-REY โครงการถังขยะเปียกฯ เทศบาลตำบลนาซอ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประชาสัมพัธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการ"วัยรุ่นวัยใส ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน"
โครงการอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ คนพิการ หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการ “ธรรมสัญจร เข้าวัดปฏิบัติธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา-ราง-ม.3-147000 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
ประกาศราคากลางร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ-ม.3-147000 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ราง-ม.6-174000 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ราง-ม.1-132000 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ราง-ม.1-180000 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายจารุบุตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
นายจารุบุตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
Social Network
Facebook Page

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาซอ